2,5 mln zł na nową siedzibę NGO

O półtora miliona złotych więcej niż pierwotnie zakładano kosztował będzie remont budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Armii Krajowej w Szczecinku, w którym swoją nową siedzibę będą miały organizacje pozarządowe. Wczoraj, po niemal godzinnej dyskusji o przekazaniu dodatkowych środków z budżetu miasta na ten cel zdecydowali radni. Inwestycja w całości kosztowała będzie 2,5 mln zł i zostanie podzielona na dwa etapy: w roku 2018 wydany zostanie milion złotych, natomiast w roku 2019 pozostałe półtora miliona.

– Budynek przy ul. Bartoszewskiego, gdzie obecnie mieści się siedziba organizacji pozarządowych jest w fatalnym stanie technicznym i posiada warunkowe zezwolenie straży pożarnej na użytkowanie. Z kolei budżet miasta jest na tyle wysoki, że stać nas na remont pomieszczeń przy ul. Armii Krajowej. W innym przypadku nie rekomendowałbym tej uchwały – mówił zwracając się do radnych burmistrz Jerzy Hardie-Douglas.

Ci mieli wątpliwości dotyczące przede wszystkim wysokości przekazywanej kwoty. Pytania dotyczyły także samej procedury przetargowej. Podczas sesji przeważyły jednak argumenty o dużym zakresie robót budowlanych, które należy przeprowadzić przy Armii Krajowej oraz fakt, że zaproponowana cena już nie wzrośnie, ponieważ wykonawca jest związany złożoną ofertą. Ostatecznie radni przyjęli uchwałę 14 głosami za, przy 4 przeciw i 3 wstrzymujących się.

Z kolei dziś Urząd Miasta Szczecinek poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na “Wykonanie adaptacji budynku gimnazjum nr 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku w formule zaprojektuj i wykonaj”. Prace w nowej siedzibie NGO z całą pewnością ruszą jeszcze w tym roku.

Wasze komentarze

avatar