49. sesja Rady Powiatu Szczecineckiego

49. sesję Rady Powiatu Szczecineckiego (26.04.2018) zdominowały tematy poświęcone funkcjonowaniu spółek podległych powiatowi –  szczecineckiemu szpitalowi oraz Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie.

W ponad czterogodzinnych obradach wzięli udział m.in. prezesi obu spółek,  Radosław Niemiec oraz Dorota Anikiej, którzy posiłkując się prezentacjami przedstawili radnym najważniejsze informacje dotyczące ich działalności. Prezes Radosław Niemiec skupił się na wyzwaniach i zadaniach jakie w najbliższych latach czekają placówkę w kontekście tak zwanej sieci szpitali. Przypomniał poczynione w ostatnich latach inwestycje oraz przybliżył szpital od… „kuchni” przedstawiając kilka informacji dotyczących żywienia pacjentów. Z kolei prezes Dorta Anikiej skupiła się na problemach finansowych z jakimi boryka się borneńskie Centrum oraz na  potrzebie przeprowadzenia remontu w poszczególnych jego pomieszczeniach.

W następnej kolejności radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Szczecineckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017”.

W części uchwałodawczej podjęto następujące uchwały:

1)     o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2018 – 2020”;

2)     o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2018;

3)     w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2018-2031;

4)     w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu szczecineckiego;

5)     w sprawie zmiany regulaminu Społecznej Straży Rybackiej przy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie;

6)      w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku.

 

Piotr Rozmus Foto: Kinga Bronakowska

Wasze komentarze

avatar