Burmistrz z absolutorium za 2017 rok

16 głosami za, przy jednym wstrzymującym się i trzech przeciw burmistrz Jerzy Hardie-Douglas otrzymał wczoraj absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 roku.

– W minionym roku przekroczyliśmy planowane dochody, a wydatki były mniejsze, niż zakładaliśmy. Ta bardzo korzystna sytuacja spowodowała, że po raz pierwszy od wielu lat nasz dług wyniósł mniej niż 20 proc. dochodów, co w liczbach bezwzględnych oznacza 32 mln 701 tys. zł – wyliczał Jerzy Hardie-Douglas.

Za 2017 rok dochody Szczecinka osiągnęły poziom 165,5 mln zł, co stanowi 105,7 proc. planu. Z kolei wydatki to nieco powyżej 154 mln zł. Ponadto budżet, który miał być deficytowy, wykonano ostatecznie z wynikiem dodatnim w wysokości niemal 11,5 mln zł.

– W rzeczywistości posiadane przez nas wolne środki są jeszcze wyższe i wynoszą około 17 mln zł. Dlatego z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że mojemu następcy zostawiam miasto w bardzo dobrej sytuacji finansowej – podsumował burmistrz.

W trakcie wczorajszej sesji radni zdecydowali też o przesunięciach w tegorocznym budżecie. Największe kontrowersje wzbudził pomysł zakupu drona, którego zadaniem będzie monitorowanie jakości powietrza w Szczecinku. Ostatecznie jednak rada zgodziła się na ten wydatek.

Podczas sesji przyjęte zostały również m.in. uchwały dotyczące projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Szczecinek” czy określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Tekst i foto: M. Ludewicz

Wasze komentarze

avatar