Powiatowy Kalendarz Imprez na 2019 rok

Jak co roku rozpoczynamy prace nad ustaleniem ostatecznego kształtu Powiatowego Kalendarza Imprez na rok 2019. W związku z tym, przyjmowane są oferty zawierające propozycje imprez sportowych, które mogłyby być w nim ujęte.

Pisemne oferty należy składać na obowiązującym formularzu do 12 września 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Szczecinku lub nadesłać pocztą. O dacie wpływu ostatecznie decyduje data, widniejąca na stemplu pocztowym.

Propozycje pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Powiatu Szczecineckiego zostaną umieszczone w Powiatowym Kalendarzu Imprez i otrzymają dofinansowanie z budżetu Powiatu w 2019 roku.

Warto pamiętać, iż złożenie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

Formularz zgłoszenia imprezy do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku.doc

 

 

Wasze komentarze

avatar