Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

W terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018r. producent rolny może złożyć do Burmistrza Bornego Sulinowa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018r. w ramach limitu zwrotu na 2018 rok.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 roku wynosi 86,00 zł x ilość hektarów użytków rolnych. Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2018 roku wynosi 1,00 zł od litra zakupionego oleju napędowego.

Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego wydana zostanie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 1 października 2018r. do 31 października 2018r. gotówką w siedzibie tut. Urzędu bądź przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wasze komentarze

avatar